Vách ngăn, trần thạch cao

Bước 1Khảo sát, kiểm tra vị trí lắp đặt

Bước 2: Thống nhất và đưa ra quyết định thi công lắp đặt

Bước 3: Đo đạc, ghi chép các con số cụ thể

Bước 4: Thống nhất kích thước khung U,V, đọ dày tấm thạch cao

Bước 5: Thi công lắp đặt

Đây là bước quan trọng bậc nhất trong toàn bộ quy trình thi công vách ngân,trần. Được các đội ngũ kỹ thuật  Hợp An Khang vô cùng cẩn thận thi công, lắp đặt. 

0919 838 879